The big test and paper moving thread

Posted:
in Feedback edited January 2014
U know what to do. You are probably soon gonna see a full 10 page paper on Habermas and Luhmann in danish appear here since I have problems with all my email accounts. Right now this is what I am testing: æøå.Til gengæld behøver en norm ikke at behandle alle mennesker ens. Gyldigheden skal findes i accepten af normen, ikke i at alle involverde bliver behandlet ens. Habermas formulerer på baggrund af alt dette sin universalieringsgrundsætning, som kan begrunde normer:\t?Enhver gyldig norm må [...] derfor opfylde følgende betingelse:

- At de følger og bivirkninger der (angiveligt) bliver resultatet for at tilfredsstillelse af hver enkelts interesse, hvis de følges generelt, skal kunne accepteres af alle berørte parter (og foretrækkes frem for kendte alternative reguleringsmuligheder)? (Habermas 1996, s 52-53)Universalieringsgrundsætning må suppleres af en procedureregel for hvordan man rent praktisk når frem til normsætninger. Det gøres med den diskursetikse grundsætning:?En norm [kan] kun gøre krav på gyldighed, hvis alle, der muligvis er berørt af den, igennem opnår (hhv. ville opnå) enighed om, at denne norm gælder, som deltagere i en praktisk diskurs? (habermas 1996 s. 53)Både universalieringsgrundsætning og diskursetikse sætning er altså ?metaetisk?: De siger ikke noget om hvad der rigtigt at gøre. Den beskriver hvordan man når frem til det.

And my new sig

Comments

Sign In or Register to comment.